Follow
Ha Quoc Phong

Ha Quoc Phong

"Hi, My name is Phong. I'm a PHP Developer and a weightlifter.

I’m currently learning : Laravel , VueJS"

Đọc và viết. Hai thứ giúp mình không bị lệch hướng trong mục tiêu.

Apr 1, 20236 min read

Trong cuộc sống có rất nhiều thứ tác động đến bản thân bạn phải không? Vậy điều gì giúp bạn luôn đi đúng hướng đến mục tiêu của mình. · Kim chỉ nam Đợt...

Tuần báo
Tâm sự chút he
Lãi suất kép trong học tập