Giải trí với python

Giải trí với python

(Series này đã drop!)

Trong khi đang cố nuốt hết đống video đã lưu về python, và gặp phải chiếc video (Django For Everybody - Full Python University Course) nhẹ nhàng chỉ với hơn 18 giờ, tôi phải dừng lại một nhịp để lấy chút không khí. Mò xem những project về python cho beginner để học hỏi và ôn lại chút các kiến thức đã học. Tôi bắt gặp được 1 anh chàng trên github có một repository dành cho những con chiên python mới nhập môn. Tải "mini-project" này về xem và nhận thấy nó còn khá đơn giản, nên hôm nay sẽ dành thời gian vừa tìm hiểu vừa thử upgrade nó lên một chút.

Mini-project mà tôi tham khảo: ndleah/python-mini-project

  1. Dice_Rolling_Stimulator

Thay vì chỉ random rồi print ra màn hình, hãy thử cho cục xúc xắc có 3 chiều và thêm một chút toán lớp 1 vào =))

  • Link:

    1. Sudoku