Hmm, hình như có gì đó sai sai ....

Hmm, hình như có gì đó sai sai ....

Ngày thứ 2, à mà khoan...

"Hôm nay như hôm qua. Như kế hoạch"

Có 1 điều bất ngờ về cái series này, và các bài viết về nội dung của nó . Đó là nó sai hoàn toàn về thời gian. Bài hôm qua tôi cứ ngỡ là bài viết về ngày nghỉ lễ đầu tiên nhưng MÉO . Hôm qua là ngày 2/9 và " kế hoạch cho bốn ngày nghỉ lễ " được tính từ ngày 1/9 ( ngày nghỉ bổ sung ) nhưng tôi méo biết . Điều đó có nghĩa là hôm nay đã là ngày nghỉ lễ thứ 3 và series này được viết không theo đúng "kế hoạch". Mà tôi đã bảo rồi đó thôi , tôi chẳng để ý tới ngày tháng hay sao. BTW, hôm nay có khác hôm qua một tí. Tôi có kế hoạch lên bài viết về Database và bây giờ đã 9:30 tối ( ̄□ ̄」).
( Ayda! Còn upload video nữa chớ . )
Xem bài viết Database tại đây.
Thôi xin kết thúc bài viết Ngày thứ 2, à ngày thứ 3 chứ nhể.
Chuyển task.